Tähtajaline töö

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid mõjuval põhjusel oma iseloomult ajutise töö tegemise ajaks, näiteks töömahu ajutise suurenemise tõttu, hooajaliste tööde tegemiseks või äraoleva töötaja asendamiseks. Järelikult peab tähtajalise töölepingu sõlmimise ajal olema teada, et lepingus ette nähtud töö lõppeb. Tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjused peab tööandja töölepingus töötajale arusaadaval viisil teatavaks tegema. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks või äraoleva töötaja asendamise ajaks. Samalaadse töö tegemiseks ei tohi sõlmida järjestikku üle kahe tähtajalise lepingu, pikendada võib tähtajalist lepingut viie aasta jooksul aga vaid korra. Kui samalaadse töö tegemiseks sõlmitakse kolmas järjestikune leping või pikendatakse lepingut teist korda, siis loetakse, et tööleping on sõlmimisest peale tähtajatu. Järjestikuseks loetakse lepinguid, kui aeg ühe lõppemise ja teise sõlmimise vahel ei ületa 2 kuud. (Jurist Aitab)

Tähtajalise töö võimalused Narvas:

Suvetöö malevates

Maasikate korjamine (suvel)

Töö “Sõbralt sõbrale” kaupluses

AKTIIVSED TÄHTAJALISED TÖÖPAKKUMISED

Laagrikasvataja

Rebala tallid võtab oma arenevasse, sõbralikku ja rõõmsameelsesse kollektiivi tööle ausa, tööka, lapsi ja loomi armastava ning kvalifikatsiooninõuetele vastava laagrikasvataja. Laste ratsalaagrid toimuvad suvekuudel ja üks vahetus kestab 5 päeva ja 4 ööd. Laagris on lapsed vanuses 8 – 15.a.
Vajalik on vene ja eesti keele valdamine suhtlustasandil.

CV ja kvalifikatsiooninõudeid (pedagoogiline haridus/laagrikasvataja tunnistus) tõendavate dokumentide koopiad saata e-postile info@rebalatallid.com

Kokk

LISAINFO

Autopesija

LISAINFO