Organisatsioonid

Meie partnerid:

Narva Noortekeskus

Kohaliku omavalitsuse asutus eesmärgiga  luua noortele arengu ja eneseteostuse võimalused ning kaasav keskkond vaba aja sisustamiseks.

www. noortek.ee

Noorte Tugila

Noorte Tugila  eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

VITATIIM

Mitteformaalse õppe keskus

https://www.vitatiim.ee/

EDUKOHT

Programmeerimise kursused õpilastele vanuses 10–16 aastat

www.edukoht.ee

OBJEKT

OBJEKT on innovatsiooni tekkekoht piirkonnas

www.objekt.is

Narva Keskraamatukogu

www.narvalib.ee/

Loominguline arengu ja vaba aja veetmise keskus “Võimaluste Vikerkaar”

Narva Laste Loome Maja

https://nll.ee/

NART

Narva kunstiresidentuur (NART) on 2015. aastal loodud kultuuriplatvorm, kus korraldatakse residentuure, näituseid, loenguid ja hariduslikke töötubasid. 

www.nart.ee

Narva Linna Arendus SA

Sihtasutuse Narva Linna Arendus põhilisteks eesmärkideks on Narva linna piirkonna elukeskkonna kvaliteedi tõstmine, soodsate tingimuste loomine ettevõtluse arenguks Narva linna haldusterritooriumil läbi sihtasutuse omandis või kasutuses oleva kinnisvara ja maa-alade arendamise linnaelanikke huvides.