“Kiusamisvaba elu”

Kutsume 15–20-aastaseid noori võtma osa koolitussarjast “Kiusamisvaba elu”, mis viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi toel projekti “Kiusamisvaba noorte saadikute väljaõpe Narvas” raames. Noorte harimise peamine eesmärk on tõsta Narva noorte teadlikkust vägivallavaba elu tähtsusest, õpetada neile kiusamisolukordade ennetamise meetodeid ning parandada üldinimlikel väärtustel põhinevat käitumiskultuuri ja sotsiaalseid suhteid. Projekti käigus …

Narva Noorteparlamendi valimised.

Juba sügisel toimuvad Narva Noorteparlamendi valimised. Narva linna noorteparlamendi liikmena on võimalik noorte soovid ja hääl linnavalitsuses ja volikogus paremini kuuldavaks teha. Noorteparlament ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja arutelusid spetsialistidega, teeb uuringuid noortelt noortele ja esitab ettepanekuid. Ootame kõiki noori, kes tahab ja soovib muuta oma ja teiste …