“Kiusamisvaba elu”

Kutsume 15–20-aastaseid noori võtma osa koolitussarjast “Kiusamisvaba elu”, mis viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi toel projekti “Kiusamisvaba noorte saadikute väljaõpe Narvas” raames. Noorte harimise peamine eesmärk on tõsta Narva noorte teadlikkust vägivallavaba elu tähtsusest, õpetada neile kiusamisolukordade ennetamise meetodeid ning parandada üldinimlikel väärtustel põhinevat käitumiskultuuri ja sotsiaalseid suhteid. Projekti käigus …

Narva Noorteparlamendi valimised.

Juba sügisel toimuvad Narva Noorteparlamendi valimised. Narva linna noorteparlamendi liikmena on võimalik noorte soovid ja hääl linnavalitsuses ja volikogus paremini kuuldavaks teha. Noorteparlament ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja arutelusid spetsialistidega, teeb uuringuid noortelt noortele ja esitab ettepanekuid. Ootame kõiki noori, kes tahab ja soovib muuta oma ja teiste …

Tasuta kursused 2022

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.  Kursustele registreerimise info leiate õppeasutuste kodulehtedelt. Kursused on kodulehel : https://www.hm.ee/et/tasuta-kursused

Mokalaat

MOKALAAT on keelekohtumiste sari, kus ei ole õpetajat ega õppijaid: kõik on ühtaegu õppijad ja õpetajad! Mokalaada kohtumiste eesmärgiks on arendada oma esinemis- ja esitluse tegemise oskust. Seda on võimalik teha sõbralikus keskkonnas ning enda jaoks huvitaval teemal. Osalejad valmistavad kordamööda ette ühe teema, mille kohta nad teevad ettekande: see …

Mängi, õpi ja võida ägedaid auhindu

Mängi, õpi ja võida ägedaid auhindu Kuidas võita iga kuu lahedaid auhindu? Registreeru https://edueasl.ee/ Osale kursustel ja omanda uusi oskusi Osale e-sporditurniiridel ja treeningutel Suhtle mentoritega üle maailmaIga tegevuse eest saad reitingupunkte, mille alusel valime välja parimad e-sporditudengid! Auhindandeks on mänguklaviatuurid ja kõrvaklapid, skiinid ja muu mänguatribuutika.